Voorwaarden machinebreukregeling NCM

VOORWAARDEN MACHINEBREUKREGELING NCM

VERZEKERING

Indien de huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is de verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat hij de verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de huurder.

Verhuurder biedt huurder ook de mogelijkheid om eventuele schades of diefstal op voorhand af te kopen. De prijs voor een dergelijke afkoop bedraagt 5 % van de bruto huurprijzen. Eigen risico van huurder bedraagt 15 % van de nieuwwaarde van de machine(s) in geval van diefstal.

In geval van schade bedraagt het eigen risico van de huurder 250 euro voor machines met een nieuwwaarde tot 2.500 euro, 375 euro voor machines met een nieuwwaarde tot 5.000 euro, 750 euro voor machines met een nieuwwaarde tot 10.000 euro en 1.750 euro voor alle machines met een nieuwwaarde boven de 10.000 euro

AFLEVERING EN RISICO

De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij inontvangstname (o.a. niet limitatief goed onderhouden, geheel gevuld met de nodige brandstof, smeerolie of batterijen).

De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken.

De verhuurder kan dit schriftelijk doen, waarin de huurder uitgenodigd wordt om binnen de 48 uren de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dat als aanvaarding beschouwd.

De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

MACHINEBREUKREGELING

Voor klanten zonder btw -of ondernemingsnummer zal deze machinebreukregeling verplicht worden. Terwijl deze regeling verplicht is voor particuliere klanten, heeft U als firma de keuze om deze regeling te nemen of niet. Neemt U deze wel dan vindt U hieronder de geldende afspraken; neemt U deze niet dan valt een eventuele schade of diefstal volledig ten Uwen laste (zonder franchise of maximum bedrag).

Per klant geldt deze keuze voor alle werven/alle machines en kan er niet per werf of per machine gekozen worden. De machinebreuk regeling wordt berekend op het bruto aangerekende huurbedrag en niet op het bruto huurbedrag uit de catalogus.

De prijs die we daarvoor aanrekenen bedraagt 5 % van de bruto huurwaarde voor een vrijstelling eigen schade die varieert in functie van de cataloguswaarde van de machine (voor schades) en voor een vrijstelling bij diefstal van 15 % van de cataloguswaarde (met als minimum de vrijstelling die bij de waarde van de machine hoort en die U hieronder terugvind).

Vrijstelling eigen schade per schadegeval :

  • Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 251 en 2.500 euro : 250 euro
  • Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 2.501 en 5.000 euro : 375 euro
  • Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 5.001 en 10.000 euro : 750 euro
  • Voor een machine met een cataloguswaarde hoger dan 10.001 euro : 1.750 euro Brand die een inwendige oorzaak kent wordt gedekt.

Schade of diefstal moet binnen de 48 uur gemeld worden aan de planning van NCM. Bij diefstal moet binnen de 72 uur aangifte gedaan worden bij de politie en een kopie van het PV overgemaakt aan NCM. De machines van NCM dienen daarbij als een goed huisvader achter slot en grendel bewaard worden.

Schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk gebruik van de machines wordt uitgesloten uit de dekking. Alle verkochte producten worden uitgesloten van dekking.

DOOSAN DX255LC LONG REACH

Met deze Doosan Long Reach krijg je de meest complexe klus geklaard. Exclusief te huur bij N-C-M!